یادش بخیر دهه شصت و هفتاد حتی سالهای هشتاد تا هشتاد و چهار د...

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز چهار شنبه سی ام آبان 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
دو شنبه 28 خرداد 97 - 23:07  
 
1
 

یادش بخیر دهه شصت و هفتاد حتی سالهای هشتاد تا هشتاد و چهار درسته امکانات وتکنولوژی کم بود ولی عزت و مردانگی و عفت وپاکدامنی و وفای به عهد و وفای به عقد!!! شرم وحیا کرم و عطا بود الانم هست ولی خیلی کم ...خوشا بحال دهه شصتی هایی که خودشون رو همون موقع جمع وجور کردن...چی فکر میکردیم چی شد...میترسم کم کاری کرده باشم اینش خیلی دردناکه...یا کم گذاشته باشم از اونی که بودم ویا باید میبودم ...هرچیزی جای خودش دعا جای خودش تلاش جای خودش عبادت جای خودش تحصیل جای خودش مهارت جای خودش و... ولی مطمئنم یکی هست که کم کاری های آدم رو جبران میکنه فقط باید در برابرش اقرار واعتراف کرد وازش خواست و همچنان قدم برداشت وتلاش کرد