به حرمت این سحرگاه آخر رمضان یك کاری کن...وهم وخیال ورویا رو...

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز پنج شنبه بیست و ششم مهر 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
پنج شنبه 24 خرداد 97 - 4:15  
 
1
 

به حرمت این سحرگاه آخر رمضان یك کاری کن...وهم وخیال ورویا رو واقعی کن هرچند شرایط وصلاحیتش نیس اینو هم میدونم این خواسته مثل اینه که تو بهم بگی تو هرثانیه هزار بار بگو اشتباه کردم خوب خیلی واضحه این کار دور از منطق وعقل والبته غیر ممکن با این حال من ازت میخوام چون هر غیر ممکنی برای تو ممکن است میدونی یکی از زیبایی های معجزاتت چیه!?همیشه با این کار معادلات ذهنی یک عده بهم میریزه...خودت گفتی یک قدم باتو باقیش با من هرچند خیلی دیر قدم به سوی تو برداشته بشه ...آدمیم دیگه تا وقتی اسبمون میتازه طغیان وسرکشی میکنیم بعدا ...