مرديت بيازماي وانگه زن کن

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز شنبه بیست و هشتم مهر 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
شنبه 07 مرداد 96 - 15:16  
 
1
 

مرديت بيازماي وانگه زن کن
گرچه شاطر بود خروس بجنگ
چه زند پيش بار زويين چنگ
گربه شيرست در گرفتن موش
مرديت بيازماي وانگه زن کن...