خدایا، خروج از ماه مبارک رمضان را برای ما مقارن با خروج از ت...

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز پنج شنبه ششم تیر 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
دو شنبه 05 تیر 96 - 14:34  
 
1
 
0

خدایا، خروج از ماه مبارک رمضان را برای ما مقارن با خروج از تمامی گناهان قرار بده
)آمین(عیدسعیدفطربر. تمام دوستان مبارک

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است