خدایا، خروج از ماه مبارک رمضان را برای ما مقارن با خروج از ت...

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز شنبه بیست و هفتم مرداد 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
دو شنبه 05 تیر 96 - 14:34  
 
1
 

خدایا، خروج از ماه مبارک رمضان را برای ما مقارن با خروج از تمامی گناهان قرار بده
)آمین(عیدسعیدفطربر. تمام دوستان مبارک