خدایا، خروج از ماه مبارک رمضان را برای ما مقارن با خروج از ت...

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز پنج شنبه بیست و هفتم مهر 96 - ساعت :
کانال تلگرام پرشین فال
دو شنبه 05 تیر 96 - 14:34  
 
1
 

خدایا، خروج از ماه مبارک رمضان را برای ما مقارن با خروج از تمامی گناهان قرار بده
)آمین(عیدسعیدفطربر. تمام دوستان مبارک