ابن ملجم حافظ قرآن، شدقاتل علی (ع) ...شمر، جانباز جنگ صفین، ...

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز چهار شنبه بیست و یکم آذر 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
جمعه 26 خرداد 96 - 22:31  
 
2
 

ابن ملجم حافظ قرآن، شدقاتل علی (ع) ...شمر، جانباز جنگ صفین، شد قاتل حسین (ع) دینداری بدون فهم سیاست؛ یعنی یزید هم کنار کعبه برای حسین (ع)میگرید!