ابن ملجم حافظ قرآن، شدقاتل علی (ع) ...شمر، جانباز جنگ صفین، ...

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز جمعه چهارم اسفند 96 - ساعت :
کانال تلگرام پرشین فال
جمعه 26 خرداد 96 - 22:31  
 
2
 

ابن ملجم حافظ قرآن، شدقاتل علی (ع) ...شمر، جانباز جنگ صفین، شد قاتل حسین (ع) دینداری بدون فهم سیاست؛ یعنی یزید هم کنار کعبه برای حسین (ع)میگرید!