پاسخ استاد مطهری به یک انتقاد مشهور از روزه: روزه از نیروی ک...

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز پنج شنبه بیست و هشتم تیر 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
جمعه 12 خرداد 96 - 22:04  
 
3
 

پاسخ استاد مطهری به یک انتقاد مشهور از روزه: روزه از نیروی کار می‌کاهد!?

مگر بشر فقط باید کار بکند؟ مگر بشر یک ماشین است که حداکثر استحصال را باید از این ماشین کرد؟ مگر حیوانِ بارکش است؟ مگر بشر دل ندارد؟

مگر بشر روح ندارد؟ مگر بشر احتیاج به تقوا ندارد؟ آیا بشر فقط احتیاج به یک چیز دارد و آن کار است؟ دیگر احتیاج به آدمیت ندارد؟ احتیاج به اینکه طبیعت سرکش را رام کند ندارد؟ احتیاج به اینکه شهوات خودش را بشکند ندارد؟ احتیاج به اینکه اراده عقلانی و انسانی خودش را تقویت کند ندارد؟ همه چیز را باید از دریچه کار ببینیم و کار فقط؟!
استاد مطهری، اسلام ونیازهای زمان، ج 1، ص53