شعر مهدی درباره امیرالمومنین علی:

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز چهار شنبه چهارم مهر 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
یک شنبه 20 فروردین 96 - 21:41  
 
4
 

شعر مهدی درباره امیرالمومنین علی:

بنی ادم اعضای یکدیگرند
همه یک به یک نوکر حیدرند
چو عشق علی را نیاید به کار
دگر عشق هارا نماند قرار
تو کز حب مولا نداری غمی
نشاید که نامت نهند ادمی
چو حیوان فقط خفت و خو میکنی
اگر غیر او ارزو میکنی
تو گر سال بینی به سیصد هزار
به جز حب حیدر نباشد بهار
کسی جز ولایش به خونش رگ است
...............میلاد امام علی ع پیشاپیش مبارک