سبزه ام را می سپارم دستِ آقای نجف

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز دو شنبه بیست و هشتم اسفند 96 - ساعت :
فال تاروت رایگان
یک شنبه 13 فروردین 96 - 18:00  
 
6
 

سبزه ام را می سپارم دستِ آقای نجف
طالِعم دستِ علی باشد برایم بهترست

اِعتقاد هــر کسی باشد برایش محتــرم
سیزده را دوست دارم زادروزِ حیدرست

یا علی مدد