منظورم تنها این متن نیس و رفتن یا نرفتن به سیزده بدر نیس ...

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز پنج شنبه بیست و پنجم مرداد 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
جمعه 11 فروردین 96 - 22:34  
 
5
 
...
...

منظورم تنها این متن نیس و رفتن یا نرفتن به سیزده بدر نیس ولی خودمونیم برخی خرافات پدر ملت رو در آورده ...