ای آب حیات قطره از آب رخت

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز یک شنبه سوم تیر 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
یک شنبه 30 اردیبهشت 97 - 5:22  
 
2
 
0

ای آب حیات قطره از آب رخت
وی ماه فلک یک اثر از تاب رخت

گفتم که شب دراز خواهم مهتاب
آن شب شب زلف تست و مهتاب رخت


عزیز دلم « مولوی »

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است