دردم از یار است و درمان نیز هم

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز چهار شنبه بیست و نهم اسفند 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
یک شنبه 30 اردیبهشت 97 - 5:15  
 
3
 
0

دردم از یار است و درمان نیز هم
دل فدای او شد و جان نیز هم


یاد باد آن کو به قصد خون ما
عهد را بشکست و پیمان نیز هم


 «حافظ»

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است