صبح شد برخیز مطرب ، گوشمال ساز ده

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز دو شنبه بیست و دوم مهر 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
یک شنبه 30 اردیبهشت 97 - 5:10  
 
2
 
0

صبح شد برخیز مطرب ، گوشمال ساز ده
عیش های شب پریشان گشته را آواز ده

هیچ ساز از دلنوازی نیست سیر آهنگتر
چنگ را بگذار ، قانون محبت ساز ده

« صائب تبریزی »

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است