بگذار که بر شاخه ی این صبح دلاویز

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز دو شنبه دوم اردیبهشت 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
یک شنبه 30 اردیبهشت 97 - 5:07  
 
1
 
0

بگذار که بر شاخه ی این صبح دلاویز
بنشینم و از عشق سرودی بسرایم

آنگاه به صد شوق چو مرغان سبکبال
پرگیرم ازاین بام و به سوی تو بیایم...

«فریدون مشیری »

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است