از کفم رها شد قرار دل

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز چهار شنبه بیست و نهم اسفند 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
یک شنبه 30 اردیبهشت 97 - 5:04  
 
1
 
0

از کفم رها شد قرار دل
نیست دست من اختیار دل

هیز و هرزه گرد ضد اهل درد
گشته زین در آن در مدار دل

« عارف قزوینی »

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است