گردرآید یک نسیم از سوی تو

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز دو شنبه بیست و دوم مهر 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
یک شنبه 30 اردیبهشت 97 - 5:01  
 
1
 
0

گردرآید یک نسیم از سوی تو
پای کوبان جان دهم درکوی تو

یک دمم باتو در آن دم می تمام
ای همه توآن دمم ده والسلام

«عطار»

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است