خوشا و خرما وقت حبیبان

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز سه شنبه بیست و هشتم اسفند 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
یک شنبه 30 اردیبهشت 97 - 4:58  
 
1
 
0

خوشا و خرما وقت حبیبان
به بوی صبح و بانگ عندلیبان

خوش آن ساعت نشیند دوست با دوست
که ساکن گردد آشوب رقیبان

نصیب از عمر دنیا نقد وقتست
مباش ای هوشمند از بی نصیبان

« سعدی »

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است