بی تو هم می شود زندگی کرد

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز پنج شنبه سوم اسفند 96 - ساعت :
کانال تلگرام پرشین فال
دو شنبه 17 مهر 96 - 3:09  
 
1
 
0

بی تو هم می شود زندگی کرد
قدم زد،
چای خورد،
فیلم دید،
سفر رفت؛ ...
فقط
بی تو
نمی شود به خواب رفت!

"رضا کاظمی "

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است