احساس

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز جمعه بیست و ششم مرداد 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
دو شنبه 17 مهر 96 - 2:55  
 
1
 
0

احساس
سنگ خارا نیست
که همین طور بماند و
بماند و
بماند...

احساس مثل شاپرک
مثل عطر
می پرد!
درست توی همان روزهایی که دوستت دارم
دوستم داشته باش!

"مهدیه لطیفی"

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است