ميگويی باران را دوست دارم

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز سه شنبه سوم اردیبهشت 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
چهار شنبه 11 مرداد 96 - 23:36  
 
1
 
0

ميگويی باران را دوست دارم
اما وقتی باران ميبارد چتر به دست ميگيری!
ميگويی آفتاب را دوست دارم
اما زير نور خورشيد به دنبال سايه ميگردی!
ميگویی باد را دوست دارم
اما وقتی باد ميوزد پنجره را ميبندی!
حالا درياب وحشت مرا
وقتی ميگويی دوستت دارم..."باب مارلی"

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است