‌ شرحی مختصر بر اشعار " مولانا "

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز پنج شنبه ششم تیر 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
یک شنبه 04 تیر 96 - 1:42  
 
1
 
0

‌ شرحی مختصر بر اشعار " مولانا "

"چون که سرکه سرکگی افزون کند
پس شکر را واجب افزونی بود "

شربت سرکه انگبین یا سکنجبین شربتی است که با سرکه و شکر درست میشود یعنی از ترکیب نهایت شیرینی با نهایت ترشی ، شربتی گوارا تهیه میشود. میگوید اگر مقدار سرکه در این شربت افزوده شد ، بایستی به آن شکر اضافه نمود تا طعم مطلوب سکنجبین حفظ شود.
مولانا در اینجا اشاره به این مطلب دارد، برای اینکه زندگی گوارا و دلپذیری داشته باشی تلخی ها و ترشی هایی که با آنها روبرو میشوی را با شیرینی صبر و مهربانی پاسخ ده تا زندگي برایت دلپذیر گردد. اگر پاسخ خشم را با خشم ، اهانت را با اهانت و خلاصه تندی را با تندی جواب دهی، زندگی را برای خود تلخ میکنی. اگر بخواهی با رویدادها ستیزه کنی سرکه بر سرکه ی شربت زندگی اضافه کرده ای و بر تلخی آن افزوده ای بطوریکه نهایتا جز پریشانی و غم و اندوه ، چیزی نصیبت نخواهد شد.
خود مولانا در دوران حمله ی مغول زندگی کرده است ولی در اشعارش حتی یک کلمه در باره مغول حرف نزده است تنها شکر و شیرینی آگاهی را به روزگار خود و روزگاران بعد اضافه کرد است. چرا که اگر آگاهی و معرفت همه گیر شود، دیگر جایی برای کینه و دشمنی
و جنگ نخواهد بود. آیا اگر مولانا اشعاری در ضدیت بر مغول میسرود. مانند اشعار کنونی مثنوی و غزلیات شمس چنین جاودانه و اثرگذار میبود؟
مولانا به جای نشان دادن جراحات ظاهری پیکر اجتماع به ریشه یابی و آسیب شناسی بیماری رفته و درد ها را از ریشه درمان کرده است.

درود بیکران بر روح بزرگ او.....


" یا علی "

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است