آزمودم عقلِ دوراندیش را

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز دو شنبه یکم بهمن 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
دو شنبه 29 خرداد 96 - 1:48  
 
2
 
0

آزمودم عقلِ دوراندیش را

بعد از این،
دیوانه سازم خویش را


عزیز دلم " مولوی "

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است