دوستت دارم های سر صبح

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
دو شنبه 29 خرداد 96 - 1:33  
 
1
 
0

دوستت دارم های سر صبح
واقعی اند، اصیل ترند

کدام آدمی سر صبح بیکار است؟
هیچ کس
حتی بیکارهایشان هم سر صبح خوابند
یا از کارش زده
یا از خوابش

در هرصورت این دوستت دارم
از دل است
این دوستت دارم ارزش دیگری دارد...

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است