برای ابرازِ علاقه

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز پنج شنبه بیست و هفتم مهر 96 - ساعت :
کانال تلگرام پرشین فال
دو شنبه 29 خرداد 96 - 1:24  
 
1
 
0

برای ابرازِ علاقه
خودتان پیش قدم شوید .
باور کنید لذت بخش ترین کارِ دنیاست
اینکه به او که دوستش داری
از احساسِ درونت بگویی
و به او بفهمانی
که زندگی با حضورِ او زیباست

"محسن دعاوی"

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است