باز امشب "ليله القدر" خداست

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز سه شنبه یکم مرداد 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
سه شنبه 23 خرداد 96 - 20:57  
 
2
 
0

باز امشب "ليله القدر" خداست
ذکر يارب يارب و ورد دعاست...

گاه استغفار و دل لرزيدن است...
گاه توبه گاه "آمرزيدن" است...

گاه عجز و التماس و هم نياز...
روبه درگاه کريم چاره ساز...

گاه جوشن خواني شب تا سحر...
بارش باران اشک ازچشم تر...

پس به وقت ابتهال وحال زار...
ياد کن از اين "حقير بيقرار"...

"التماس دعا از شما خوبان "

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است