هوایت می زند بر سر

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز یک شنبه یکم اردیبهشت 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
دو شنبه 25 اردیبهشت 96 - 0:44  
 
1
 
0

هوایت می زند بر سر
دلم دیوانه می گردد

چه عطری درهوایت هست
نمی دانم نمی دانم..!

عزیز دلم " مولوی "

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است