ناکرده گنه در این جهان کیست بگو!

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز یک شنبه یکم اردیبهشت 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
دو شنبه 25 اردیبهشت 96 - 0:34  
 
2
 
0

ناکرده گنه در این جهان کیست بگو!
وآن کس که گنه نکرد چون زیست بگو!

من بد کنم و تو بد مکافات کنی
پس فرق میان من و تو چیست بگو!

"خیام"

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است