چشم مستش میفروشی دیگر است

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز دو شنبه دوم مهر 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
دو شنبه 25 اردیبهشت 96 - 0:33  
 
1
 
0

چشم مستش میفروشی دیگر است
نوش لعلش باده نوشی دیگر است


آتش عشقش دل ما را بسوخت
داغ او بر دل فروشی دیگر است

"شاه نعمت الله ولی"

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است