عشق به یک امپراطوری شبیه است؛

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز چهار شنبه چهارم مهر 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
دو شنبه 25 اردیبهشت 96 - 0:18  
 
2
 
0

عشق به یک امپراطوری شبیه است؛


اگر اندیشه ای که بر مبنای آن به
وجود آمده است از میان برود


خودِ عشق نیز از میان خواهد رفت...



"میلان کوندرا "

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است