وقتی که زندگی من

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز پنج شنبه پنجم اردیبهشت 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
یک شنبه 24 اردیبهشت 96 - 23:57  
 
1
 
0

وقتی که زندگی من
هیچ چیز نبود
هیچ چیز به جز تیک تاک ساعت دیواری
دریافتم
بایدباید باید
دیوانه وار دوست بدارم
کسی را که مثل هیچکس نیست

"فروغ فرخزاد"

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است