ذهن ریسمانی است بین بدن و روح

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز پنج شنبه پنجم اردیبهشت 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
یک شنبه 24 اردیبهشت 96 - 23:54  
 
2
 
0

ذهن ریسمانی است بین بدن و روح
تو یک بند باز هستی چون در ذهنی.
نمیتوانی راحت باشی، هر لحظه‌ات پر از تشویش و نگرانی است .
بنابراین ...
یا به سمت ماوراء جلو برو و روح شو،
یا به عقب برگرد و بدن شو .

"اوشو"

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است