گاهی سراغم را بگیر

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز سه شنبه بیست و هفتم آذر 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
یک شنبه 24 اردیبهشت 96 - 23:51  
 
1
 
0

گاهی سراغم را بگیر
حالم را بپرس، نگذار فکر کنم
چه پیش پا افتاده بودم
که بعد از آن همه خاطره
فراموش شدم...!


"شقایق اسماعیلی"

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است