گاهی، مثل ساعت 3 ظهر

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز جمعه چهارم اسفند 96 - ساعت :
کانال تلگرام پرشین فال
جمعه 25 فروردین 96 - 4:50  
 
5
 
0

گاهی، مثل ساعت 3 ظهر
که برای کارهای صبح دیر است
و برای کارهای عصر، زود
به جایی میرسیم که؛
نه آنقدر جوانیم
که به زندگی بیاندیشیم
نه آنقدر پیر
که به مرگ
اینجاست که عشق
تکلیف را روشن می کند
عشق خوب جوانت میکند و
عشق ویرانگر
به مرگ می کشاندت.


"مهدی صادقی" ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است