گاهی، مثل ساعت 3 ظهر

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز دو شنبه یکم بهمن 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
جمعه 25 فروردین 96 - 4:50  
 
5
 
0

گاهی، مثل ساعت 3 ظهر
که برای کارهای صبح دیر است
و برای کارهای عصر، زود
به جایی میرسیم که؛
نه آنقدر جوانیم
که به زندگی بیاندیشیم
نه آنقدر پیر
که به مرگ
اینجاست که عشق
تکلیف را روشن می کند
عشق خوب جوانت میکند و
عشق ویرانگر
به مرگ می کشاندت.


"مهدی صادقی" ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است