امان از این واژه ها!

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز پنج شنبه پنجم اردیبهشت 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
جمعه 25 فروردین 96 - 3:49  
 
4
 
0

امان از این واژه ها!
هزار بار مینویسی و خط میزنی تا بخواهی ساده بگویی:
"بببن جان!
مهم نیست باشی یا نه؛ من دوستت دارم!"
همین!
ولی چگونه باید نوشت که غرور هردو طرف لحاظ شود و عمق احساس، بیان؟
چگونه باید نوشت که دوست داشتن ضعف به حساب نیاید و به دیوار نخورد؟
ما عمری ست داریم تاوان واژه ها را میدهیم..امان از این واژه ها!

"ناهید سعادتیان "

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است