ای دل غم این جهان فرسوده مخور

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز دو شنبه دوم مهر 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
جمعه 25 فروردین 96 - 3:37  
 
2
 
0

ای دل غم این جهان فرسوده مخور
بیهوده نئی غمان بیهوده مخور

چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید
خوش باش غم بوده و نابوده مخور


"خیام"

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است