شب را به عشق تو صبح میکنم...

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز چهار شنبه بیست و چهارم مرداد 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
پنج شنبه 17 فروردین 96 - 0:52  
 
4
 
0

شب را به عشق تو صبح میکنم...
که سلام کنم
که سلام کنی

که من جان بدهم
و تو جان بگیری...


"سیمین دانشور"

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است