سر به زیر و ساکت و بی دست و پا می رفت دل

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز دو شنبه بیست و هشتم آبان 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
پنج شنبه 17 فروردین 96 - 0:15  
 
2
 
0

سر به زیر و ساکت و بی دست و پا می رفت دل

یک نظر روی تو را دید و حواسش پرت شد


" قیصر امین پور"

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است