......

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز پنج شنبه پنجم اردیبهشت 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
#40923 0111i 0111i در صفحه خودمونی میگه :
پنج شنبه 28 اردیبهشت 96 - 13:16  
 
2
 
0
او صبر خواهد ازمن
او صبر خواهد ازمن

......

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است