لینک گروه : عکس نوشته های شعری

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز جمعه چهارم اسفند 96 - ساعت :
کانال تلگرام پرشین فال
چهار شنبه 18 شهریور 94 - 19:32  
 
4
 
0

لینک گروه : عکس نوشته های شعری
https://telegram.me/joinchat/Bgev2AIT7Jfy5O03yQpv5A


قوانین گروه

فقط تصاویری را ارسال کنید که نوشته های شعری و ادبی داشته باشند ( مثال : تصویر گروه ) .

در صورتی که شعرهایی به صورت کلی و بدون تصویر ارسال کنید بدون هیچ تذکری از گروه حذف خواهید شد .

تبلیغ گروه های دیگر در این گروه مجاز است ولی تبلیغ این گروه در گروهای دیگر بدون اجازه گرفتن از مدیر آن گروه مجاز نمی باشد .

تذکرات و صحبت های شخصی با اعضای گروه به هیچ وجه در داخل گروه نخواهد بود ( لطفأ فقط شخصی ) .

از طرف : مدیر گروه عکس نوشته های شعری
با تشکر

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است