کمی عمیق‌تر نگاهم کن !

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز سه شنبه چهارم تیر 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
شنبه 21 مهر 97 - 1:23  
 
0
 

کمی عمیق‌تر نگاهم کن !
مثل آفتاب ،
زل بزن توی چشم‌هایم ...
و قشنگ‌ترین ،
اتفاق صبح‌هایم باش ...!