صدايت مخدرم بود...

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز یک شنبه سی ام تیر 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
چهار شنبه 04 مهر 97 - 2:51  
 
3
 

صدايت مخدرم بود...
خمار مي شوم وقتي نمي توانم آن را در آغوش بگيرمهرچه بیشترازعشق به او میگفتم
سردی چشمانش بیشتر،بیشتر میشد