صدايت مخدرم بود...

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز سه شنبه سوم اردیبهشت 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
چهار شنبه 04 مهر 97 - 2:51  
 
3
 
0

صدايت مخدرم بود...
خمار مي شوم وقتي نمي توانم آن را در آغوش بگيرمهرچه بیشترازعشق به او میگفتم
سردی چشمانش بیشتر،بیشتر میشد


  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است