- به دخترى كه دلش شكسته چى ميگن ؟

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز یک شنبه سی ام تیر 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
چهار شنبه 04 مهر 97 - 2:50  
 
2
 

- به دخترى كه دلش شكسته چى ميگن ؟
+ هيچى نميگن ،
ولش ميكنن به حالِ خودش تا توى غصه هاش ذرّه ذرّه آب بشه...
شايد حتى يه كم نمك ام روى زخم اش بريزن،
به هر حال روى هركى كه بيشتر حساب باز كنى سخت ترين ضربه رو ازش ميخورى ديگه...