آنقدر از تو نوشتم

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز یک شنبه بیست و هشتم بهمن 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
پنج شنبه 22 شهریور 97 - 3:38  
 
2
 
0

آنقدر از تو نوشتم
تا آینه هم در انعکاس تصویرت شکست
دیگر نه قلب مرا درمانی است نه آینه شکسته را

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است