میپرم دلهره کافیست خدایا تو ببخش

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز سه شنبه سوم اردیبهشت 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
#41184 tara tara در صفحه تارا :
دو شنبه 18 دی 96 - 10:03  
 
0
 
0

میپرم دلهره کافیست خدایا تو ببخش
خودکشی دست خودم نیست خدایا تو ببخش
خودکشی مرگ قشنگیست ک ب آن دل بستم
دسته کم هر دو سه شب سیر ب فکرش هستم
گاهو بیگاه پر از پنجرهای خطرم
بسرم میزند این مرتبه حتما ببپرم

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است