کسی هرگز نمیداندچه سازی میزند فردا

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز سه شنبه سوم اردیبهشت 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
#41179 tara tara در صفحه تارا :
شنبه 16 دی 96 - 16:50  
 
0
 
0

کسی هرگز نمیداندچه سازی میزند فردا
چمیدانی تو از امروز
چمیدانم من از فردا
همین یک لحظه را دریاب ک فردا قصه اش فرداست

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است