درحسرت گذشته ماندن، چیزی جز از دست دادن امروز نیست؛

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز یک شنبه سی ام تیر 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
دو شنبه 23 مرداد 96 - 20:10  
 
7
 
0
زیبا زندگی کن.
زیبا زندگی کن.

 درحسرت گذشته ماندن، چیزی جز از دست دادن امروز نیست؛
تو فقط یكبار هجده ساله خواهی بود..
یكبار سی ساله..
یكبار چهل ساله..
و یكبار هفتاد ساله..
در هر سنی كه هستی، روزهایی بی نظیر را تجربه می كنی، چرا كه مثل روزهای دیگر، فقط یكبار تكرار خواهد شد. 
هر روز از عمر تو زیباست و لذتهای خودش را دارد،
به شرط آنكه زندگی كردن را بلد باشی...

زیبا زندگی کن.. 

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است