میتونى ٩٩ کار براى یکى انجام بدى، و تنها چیزى که یادش میاد ه...

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز جمعه بیست و چهارم آبان 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
چهار شنبه 30 فروردین 96 - 16:41  
 
7
 
0
باهم مهربان باشیم.
باهم مهربان باشیم.

میتونى ٩٩ کار براى یکى انجام بدى، و تنها چیزى که یادش میاد همون ١ کارى هست که نکردى!
....
...

حضرت موسی یکبارازخداپرسید:خدایا اگه آدم بودی چیکار میکردی خدااز دستت راضی بشه؟

خدافرمود : روی زمین میگشتم ببینم چه کسی هست که احتیاج به کمک داره بهش کمک میکردم.و مشکلش روحل میکردم.

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است