یه خبر بد......من برگشتم!

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز چهار شنبه بیست و دوم آبان 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
سه شنبه 19 بهمن 95 - 22:54  
 
9
 
0

یه خبر بد......من برگشتم!

...

این دو جمله ی کوتاه، ارزش بارها خوندن داره!

1. از دیگران شکایت نمیکنم، بلکه خودم را تغییر میدهم،
چرا که کفش پوشیدن راحت تر از فرش کردن دنیاست.

2. مبارزه انسان را داغ میکند و تجربه انسان را پخته می کند!
هر داغی روزی سرد میشود ولی هیچ پخته اى ديگر خام نميشود

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است