تمام تو برای من؛تمام من فدای تو..

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
#41285 اصغر اصغر در صفحه دلتنگي :
شنبه 30 تیر 97 - 16:02  
 
1
 
0

تمام تو برای من؛تمام من فدای تو..
چه عشق عادلانه ای برای من برای تو ..
تویی خدای دلبری؛عزیز شعرهای من..
بخوان مرا به بوسه ای منم منم گدای تو.

تو ابتدای هر غزل؛تو انتهای هر غزل..
سروده های من شده فقط فقط ثنای تو..

تو از تبار رازقی تو از تبار یاسمن..
نفس کشیده ام فقط همیشه در هوای تو ..

دلیل زنده بودنم تمام زندگی من
نمیرسدنمیرسدکسی به گردپای تو

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است