هر چه کمتر شود فروغ حیات

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز سه شنبه یکم مرداد 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
#41485 *نگار* *نگار* در صفحه نگار :
یک شنبه 22 اردیبهشت 98 - 14:42  
 
3
 
0

هر چه کمتر شود فروغ حیات

رنج را جانگدازتر بینی

سوی مغرب چو رو کند خورشید

سایه ها را درازتر بینی . . .

رهی معیری

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است