دَمــے با دوُســــتـــ دَر خــَـلـوَتـــ

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز جمعه چهارم اسفند 96 - ساعت :
کانال تلگرام پرشین فال
#40849 *نگار* *نگار* در صفحه نگار :
جمعه 01 اردیبهشت 96 - 15:22  
 
7
 
0

دَمــے با دوُســــتـــ دَر خــَـلـوَتـــ
بـــِـھ اَز صـَـــد ســــالـــ دَر عـِــشرَتـــ

مـــَـــنـــ آزادے نِــــمی خــــواهَــمــ
ڪِھ بـــا یـــوسُـــفـــ بــــِھ زِنـــدانَــمــ

ســـعدی

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است